Virbu sākumskolas darbinieki devās pieredzes apmaiņā uz Kazdangas izglītības iestādēm. Pirmsskolas skolotāji un auklītes devās uz Kazdangas PII “Ezītis”, kur dalījās pieredzē par bērnu dienas ritmu, grupu iekārtojumu, kā ikdienā saredzēt bērnu interesi un atbildību par paveikto uzdevumu.
Virbu sākumskola 1.-3.klases skolotāji devās uz Māteru Jura Kazdangas pamatskolu, kur dalījās pieredzē un ieguva jaunas zināšanas par Ekoskolas programmas iedzīvināšanu ikdienas mācību procesā, skolas vērtību aktualizēšanu audzināšanas un izglītības procesā, Lasītprasmes vērtēšanu.
Protams jāpāriet arī Kazdangas parka laipa.
Mājup braucot ciemojāmies Kuldīgā pie atbildīga uzņēmēja, kur baudījām stāstu par kafijas ceļu līdz patērētājam. Sākot no fair trade jeb godīgas tirdzniecības no audzētāja līdz lietotājam. Paldies par interesanto stāstu coffee Curonia!
2023.gada 3.maijs