Šodien Virbu pamatskola atzīmēja 30. dzimšanas dienu. Lai šo dienu padarītu īpašu, skolas pedagogi izveidoja audzēkņiem viktorīnu par Virbu pamatskolu. Uzdevumi bija daudzi un dažādi.
Sākām milzīgu paldies audzēkņiem par atraktīvo dienu un izcilām zināšanām par savu skolu.
Paldies pedagogiem par iesaistīšanos pasākuma organizēšanā un milzīgs paldies skolotājai Inetai par pasākuma idejas veidošanu un vadīšanu.
Hip, Hip urā!