Salidojuma norises gaita tiks precizēta un publiskota Virbu pamatskolas mājaslapā un facebook lapā.