2018. gada 26. oktobrī bērni un jaunieši no visas Kurzemes pulcēsies Talsos, Labo darbu festivālā. Festivāls notiks Valsts izglītības satura centra Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros, kuru Kurzemē organizē Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs.
Virbu pamatskolas skolēniem bija iespēja piedalīties Labo darbu maratonā. Dienas gaitā skolniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādu Kurzemes skolu labajiem darbiem.
Katrai no skolām bija uzdots mājas darbs – sagatavot prezentāciju par savu labo darbu. Visu skolu labos darbus izlika izstādē un dienas gaitā skolēniem bija iespēja balsot. Virbu pamatskolas audzēkņi iekļuva TOP 10niekā.
Paldies visiem, kas iesaistījās projektā!
Lai labie darbi turpinās!