Miķeļdienas ietvaros mūsu audzēkņi radoši izpaudās un no dažādiem, dabā sastopamajiem materiāliem izveidoja rudens izstādi!

Paldies mūsu čaklajiem audzēkņiem un viņu vecākiem!