Virbu pamatskola, Skolas ielā 1, Jaunpagastā, Virbu pagastā, Talsu novadā. Administrācijas darba laiks darba dienās 8.00-17.00

1.septembrī gaidīsim skolēnus un viņu vecākus uz Jaunā mācību gada sākumu plkst. 9.00 Virbu pamatskolā (Ierašanās līdz 8.45) 1.septembrī gaidīsim pirmsskolas audzēkņus viņu vecākus uz Jaunā mācību gada sākumu Pirmsskolā "Zīļuks"

Virbu pamatskolas pirmsskola "Zīļuks" Torņu ielā 21, Jaunpagastā, Virbu pagastā, Talsu novadā. Darba laiks darba dienās 7.00-18.00